Specialismen bij fysiotherapiepraktijk Van Ameide-Zwaaneveld in Hengelo


Lopen, staan, springen en bukken, het lijken vanzelfsprekende bewegingen, maar op een dag werkt het lichaam plotseling niet meer mee zoals u gewend bent. Pas als er klachten ontstaan beseffen we vaak pas hoe goed georganiseerd het systeem is waar we iedere dag op rekenen.

Fysiotherapie

Een fysiotherapeut is een specialist op het gebied van bewegen. Met fysiotherapie behandelen we klachten en helpen we (ergere) klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer een beweging moeilijk is, u een sportblessure hebt opgelopen of als er door gevolg van een ziekte of ongeluk klachten zijn ontstaan. 

Meestal maken oefentherapie, massage en technieken met apparatuur
deel uit van de behandeling. Daarnaast geven we advies en voorlichting.

Bel of mail ons

Manuele therapie

Bij manuele therapie worden, na gedegen onderzoek, functiestoornissen van gewrichten verholpen met passieve, mobiliserende bewegingen. Hierdoor herstelt en vergroot de beweeglijkheid van het gewricht snel. Mobiliseren is het verbeteren van de beweeglijkheid met (geringe) kracht.


Soms is dit niet  voldoende en is er meer kracht met een snellere beweging nodig, waarbij een knappend of krakend geluid kan worden gehoord. 


Dit manipuleren lijkt misschien eng, maar veiligheid staat bij ons voorop. En het resultaat is bijna altijd positief: minder pijn en beter kunnen bewegen. 

Manipulatie kan bijvoorbeeld bij de volgende klachten worden toegepast:

  • Hoofd- en nekpijn;
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de arm
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstraling naar het been
  • Pijnklachten van de borstwervelkolom
  • Pijn ter hoogte van schouderbladen of ribben
  • Klachten na te zijn ingegipst of na een verstuiking
Neem contact op

Psychosomatische therapie

Soms raakt u uit balans, overbelast, gestrest of zelfs ziek, waardoor u de controle over uzelf kwijtraakt. De oorzaak is soms onduidelijk, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is.

Een psychosomatisch therapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van onbegrepen complexe klachten, zoals stress- en  spanningsklachten. 

De psychosomatisch therapeut heeft aandacht voor de lichamelijke, emotionele, gedragsmatige en psychosociale aspecten en richt zich op herstelbelemmerende factoren. Hij probeert door middel van bewustwording, oefeningen en opdrachten de innerlijke balans en verbinding te herstellen in relatie met de omgeving. Dit maakt vrij en verbonden.

Bel ons

McKenzie therapie

McKenzie therapie kenmerkt zich door het centraal stellen van de zelfredzaamheid. Na het behandelen van de klachten, is de patiënt in staat om bij een volgende pijnperiode zelf met therapie te beginnen. Daardoor kunnen klachten in het vervolg zelfstandig verminderen of zelfs verholpen worden.

Het verloop van de behandeling

Komt u met bijvoorbeeld rugklachten bij onze therapeut, dan beginnen we na het onderzoek direct met de oefeningen. Deze moeten een paar keer per dag worden uitgevoerd voor het beste resultaat. 


Bij de volgende behandeling wordt gecontroleerd of en hoe er is geoefend en vindt eventueel een correctie plaats, een betere uitvoering of een vervolgoefening. Als dat nodig is, wordt de beweeglijkheid lokaal vergroot met behulp van mobilisatie of manipulatie. 

Het resultaat is afhankelijk van uw inzet.

Het is de bedoeling dat de aangeleerde oefeningen in het dagelijks leven ingepast worden, waardoor het mogelijk is klachten in de toekomst te voorkomen. Het resultaat is dus sterk afhankelijk van uw eigen inzet.

Medical Taping

Het Medical Taping concept gaat uit van de gedachte dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en de preventie van lichamelijke klachten. Door het aanbrengen van speciale elastische tape wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

Bel ons

Fysiofitness

Voor specifieke doelgroepen bieden we ook speciale beweegprogramma’s aan. Onder andere voor mensen met:

  • Diabetes
  • COPD
  • Hartfalen
  • Obesitas


Centraal in deze programma’s staat het verbeteren van de conditie zodat dagelijkse activiteiten weer, of met minder moeite, uitvoerbaar zijn. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding in groepen van ongeveer zes personen. 

Na een intake volgt een test om uw huidige conditie en gewicht te meten. De uitkomst van deze meting wordt gebruikt voor de trainingen die steeds intensiever worden. Na verloop van tijd wordt u opnieuw getest. Deze meting geldt dan weer als basis voor het vervolg.


Bent u toe aan een actievere levensstijl of wilt u uw conditie of spierkracht verbeteren en onderhouden na bijvoorbeeld een blessure? Bij Fysio- en Manuele therapie Van Ameide-Zwaaneveld kunt u hier onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut aan werken.

Neem direct contact op